Çalışanından az prim ödeyen sağlık işverenine Satıştay şoku

Asıl görevi… Kamu kurumlarını mali ve performans yönetimi açısından denetlemek olan Sayıştay, yine bu kurumların mali işlerinden kamunun zarar görmesini engellemeyi de amaçlıyor.
Bu kapsamda…
Belli aralıklarla kurumsal denetimlerin yanında, kurumların uygulamalarına ilişkin sektörel denetimler yapıyor. Bazen de belli bir konuda yoğunlaşıyor.
İşte…
Bu kapsamda Sayıştay bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun faaliyet alanları içindeki sektörler arasından sağlık sektörüne yöneldi ve bu sektörü her yönüyle denetleyen ayrıntılı bir çalışma yaptı.
Denetimde…
Sağlık alanındaki işletmelerin prim ödeme tablolarından, vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanırken ödediği katkı payına kadar her şeyi inceledi.
Ortaya da…
Türkiye genelinde dev bir dosya çıktı.
O dosyada…
Bursa’yı ilgilendiren bölümde bazı çarpıcı rakamlar var.
Örneğin…
Sayıştay denetçileri, Bursa’da sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalardan 694’ünde işverenin ödediği sigorta priminin, yanında çalıştırdıklarından az olduğunu tespit etti.
Oysa…
Yasaya göre, işverenler yanlarında çalıştırdıkları kişilerden daha düşük prim ödeyemiyorlar ve böyle bir durum tespit edildiğinde cezaya yol açıyor.
O nedenle…
SGK İl Müdürlüğü denetçilerin hazırladıkları raporda yer alan 694 dosyayı tek tek incelemeye aldı. Bunun sonucunda, 152 işverenin ödedikleri primleri yükseltti ve güncellemelerini yaparak sisteme işledi.
Kalan 542 kişiye de kamu alacaklarını yeniden yapılandıran yasadan yararlanmaları için çağrı yaptı. Süresi içinde başvuranların borçları yeniden yapılandırılacak. Başvurmayanların güncellemelerini ise SGK resen yapacak.
Yapılan güncellemeyle ödemeleri gereken prim miktarı yanlarında çalışanların üstüne çıkarılan sağlık sektöründeki 152 işverenden tahsilat da hemen başladı.
Bu noktada…
Söz konusu işverenlerin büyük bölümü eczacı olmaları tahsilatı kolaylaştırdı.
Çünkü…
Vatandaşın ilaç alımı sırasındaki devlet katkı payı eczacıların SGK’dan alacağı olarak kayda geçiyor. SGK işte bu alacaklardan, ortaya çıkan prim borcunu mahsuplaşmaya giderek tahsil etti.