Termik raporundaki dehşet: Bursa için çok büyük tehlike

Kentin göbeği sayılabilecek şekilde yaşam alanlarıyla iç içe geçen Demirtaş Sanayi Bölgesi içinde termik santral yapılmak istendiğini kamuoyuna ilk kez, 3 ay kadar önce Olay’daki köşesinden meslektaşımız İhsan Aydın duyurdu.
O günden beri Bursa kamuoyu konuyu değişik açılardan tartışıyor.
Genel olarak bakıldığında…
DOSAB yönetiminin termik girişimine kamuoyu karşı çıkıyor ve bu karşı çıkış çeşitli eylemlerle, çeşitli toplantılarla ortaya koruyor.
Süreç içinde…
Bilimsel araştırmalara dayalı raporlar açıklayan kurumlar var. Bunlar arasında, kısa adı GÜMÇED olan Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği konunun tartışılmaya başlandığı ilk günlerden itibaren rapora dayalı iki önemli uyarı yaptı.
İlkinde…
Termik santralın yer altı sularına ve bölgeye yapacağı çevresel etkilere dikkat çekildi.
İkincisinde ise…
Hem yakılacak kömürün, hem de yakılan kömürden çıkacak külün taşınmasındaki sorunlar ve kül atığındaki tehlikeler anımsatıldı.
Bu iki rapordan sonra, Demirtaş’ta yerleşim alanları arasına termik santral kurmak isteyen DOSAB yönetimi, GÜMÇED yönetimini bir sunumla bilgilendirmek istedi.
Sunumun ardından…
Daha önceki iki teknik raporu hazırlayan GÜMÇED Etik Kurulu toplandı ve verilen bilgiler doğrultusunda bir rapor daha hazırladı.
Üstelik…
Sunumda edinilen bilgilerle hazırlanan yeni rapor Bursa için daha büyük tehlikeye dikkat çekiyor.