Dürdane’deki tünelde zemine takılan otoyol Karacabey’de toplulaştırılan arazileri de aşamıyor!

1. YAZI İÇİN OTOYOL GÜZERGAHİstanbul’dan başlayıp Bursa’dan geçerek İzmir’e ulaşacak olan ve son dönemin en büyük ulaşım projesi kabul edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu kentleri birleştiren yol olarak kalmayacak, Batı’daki iki bölgeyi birleştirecek.
Ülke nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı bu iki bölge sanayi ve tarımsal üretim, ticaret, eğitim, kültürel ve sosyal etkinliklerin de merkezi.
O bakımdan…
Yalnızca bir yol olmayacak, ülkenin batısını birleştiren hat olacak.
Ne var ki…
Bittiğinde çok büyük misyon üstlenecek otoyol projesi inşaat aşamasında bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunların bir kısmı önceden öngörülemeyen teknik sorunlar.
Örneğin…
Orhangazi’deki Samanlı Tüneli ile dağı aşan otoyolun Dürdane’nin arka tarafındaki Melikgazi Tüneli’nde önceden öngörülemeyen kötü zemin ve heyelan nedeniyle takılması bu sorunlar arasında yer alıyor.
Ancak…
Uygulamayla ilgili başlangıçta etraflıca düşünülmemiş işler ortaya çıktı.
Örneğin…
Güzergahın neredeyse tamamı kamulaştırma yoluyla elde edilirken Karacabey’deki 70-80 kilometrelik bölümün arazi toplulaştırması yoluyla elde edilmek istenmesinin nedeni henüz anlaşılabilmiş değil.
Doğal olarak…
Köylüler verimli arazilerini nereden verileceği ve hangi özelliklere sahip olacağı bilinmeyen toprak için terk etmek istemiyorlar. Onun için de Bursa Çevre Yolu’nun İzmir çıkışına kadar projelenen otoyol Karacabey’de durdu.
Aslında…
Arazi toplulaştırması çok da kötü bir uygulama değil. Pek çok ülkede de farklı yerlerdeki toprakları bir araya getirip çiftçiye tek parçada daha büyük alan oluşturmayı hedefliyor.
Ne var ki…
Toplulaştırma uygulaması otoyol için yapıldığında hem amaca ulaşmıyor, hem de arkasında başka amaçların arandığı kuşku ortamına yol açıyor.
O bakımdan…
Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Reformları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı arazi toplulaştırması planları bölgedeki çiftçiler tarafından yargıya taşındı.
Burada dikkat çeken nokta şu:
Çiftçilerin yargıya yaptıkları başvurularda hedef otoyol değil, onlar mağdur olacaklarını düşündükleri toplulaştırma karşıtı davalar açmış bulunuyorlar.
Eğer…
Projeyi yürüten irade toplulaştırma yerine köylülerin haklarını alabilecekleri kamulaştırma kararı alsa Karacabey bölgesinde de yolun projelendirilmesi yapılabilecek.
Yoksa…
Büyük umutlar bağlanan otoyol kolay biteceğe benzemiyor.