Yeni siyasette aday listelerinin ortaya çıkardığı gerçek: Siyasi temsil çok değişti, bu kentte Bursalı hiç mi yok?

OLAY GAZETESİ 19 EYLÜL 2015 1. SAYFAGerek 1980 öncesi siyasi döneminde, gerek darbe sonrası 1983’te siyasi partilerin yeniden kuruldukları süreçte, yerel siyaset adına toplumsal tercihi belirleyen kriterlerin başında Bursalılık vardı.
Hatta…
Mikro anlamda Bursa milliyetçiliği tanımı bile yerel siyasetin öne çıkan söylemlerindendi. 2000’li yıllara kadar da böyle geldi.
Sonra…
Sanayileşmenin getirdiği yeni kentleşme Bursa’yı iç göçün cazibe merkezi haline getirdi.
Doğal olarak…
Yeni tablo nüfus hareketi bakımından, son dönemin moda terimiyle söylemek gerekirse demografik yapıda ciddi değişim ortaya çıkardı. Yani, kökenlere göre hemşeri yapıları genel kent nüfusu içindeki dengeleri değiştirdi.
Daha açık söylemek gerekirse…
Demografik yapı değişimiyle Bursa kökenli nüfus azaldığı için farklı kentlerin kimlikleri öne çıktı ve 2000’li yıllara kadar siyasi tercih kriteri olan Bursalılık geriledi.
Öyle ki…
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe iki yıl kadar önce “ailesinin 7 kuşak Bursalı olduğunu” söyleyince, kimi hemşeri derneklerinden “Bizi ötekileştiriyor” tepkisi gördü.
Nüfustaki değişimin, yani demografik yapı değişiminin en önemli işareti buydu.
Bugün geldiğimiz nokta siyasi partilerin aday listeleri ile kendini gösteriyor. Listeler hazırlanırken “kentin demografik yapısının göz önüne alındığı” söylemi değişimin ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli.
Örneğin…
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aday listesinde bu durum fazlasıyla belirgin.
Listeye baktığınızda, ilk 10 sıra içinde Bursa’nın yerlisi denilebilecek isim ne yazık ki görülemiyor.
Aday listesini hazırlarken demografik yapıya önem verenler Erzurumlu, Artvinli, Doğulu, Batı Trakyalı, Karadenizli dengesini önemsemişler, ama Bursa’nın kökü olabilecek temsili önemsememişler.
Elbette…
“Bursa’da yaşayan herkes Bursalı” tezine katılıyoruz. Bu kentte yaşayan ve kendini bu kente ait gören herkes Bursalı ve bunu tartışmak kimsenin haddi değil.
Söylemek istediğimiz şu:
Madem demografik yapı siyasi temsilde bu kadar önemli kriter haline geldi, demografik temsil haritası önemsendi, kentin yerlisi de unutulmamalıydı.
Bu kentte hiç mi kökten Bursalı yok?
Şu da sorulabilir:
Yine AK Parti listesine bakıldığında, “çok iyi bir sıra” diye takdim edilen yerde, yani 11. sırada dağlı aday olarak Osman Mesten görülüyor. Bursa merkezindeki dağlı nüfus yoğunluğu, ön sıralardaki demografik temsillerin çok mu gerisinde?