Sağlıkta kent yaşamı ihtiyaçlarıyla doğan yeni model: Her mahalleye mini hastane!

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ DR. ÖZCAN AKAN
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ DR. ÖZCAN AKAN

Kuşku yok ki… Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun seçim çevresinin Bursa olması, yani Bursa Milletvekili olması, sağlık hizmetleri planlama ve yatırımlarında Bursa’nın şansı kabul ediliyor.
Nitekim…
Müezzinoğlu da sağlıkla ilgili her konuda Bursa’nın payını öne çıkarıyor. Bu da siyasetin doğasında var ve siyasetçinin temsil ettiği kenti azıcık kollaması kabul edilebilir bulunuyor.
Nitekim…
Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu koruyucu sağlık hizmeti projesi kapsamında ilk adım atılan iller arasında Bursa da yer aldı.
Aslında…
Bursa’nın bu proje içinde model olarak yer alması son derece normal. Çünkü, zorunlu hale gelen planlama Bursa gibi kentlerdeki yaşamın ortaya çıkardığı sağlık hizmeti beklentilerinden doğdu.
Bilindiği gibi…
Daha önce yapılan planlamayla, aile hekimliğini de kapsayan koruyucu sağlık hizmetleri görevi Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün oldu. İkinci kademe sağlık hizmetleri Kamu Hastaneleri Birliği’ne verilirken, İl Sağlık Müdürlüğü de bu iki kurumun koordinasyonunu üstlendi.
Şimdi…
Bu düzenleme içinde, kent yaşamının getirdiği gereksinimler ortaya çıktı.
Örneğin…
Aile hekimliği hizmetleriyle birlikte sağlıklı yaşam, obezite, anne-çocuk sağlığı, çocuk bakımı, gebelik, kanser tarama, diş sağlığı, çevre sağlığı gibi faaliyetler koruyucu sağlık hizmetleri bütünlük içinde entegre çalışacaklar.
Yeni yapıyı…
Bursa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özcan Akan’a konuşurken “Mini sağlık merkezi oluşturuyoruz” dedi. Fakat, birinci kademe sağlık hizmetlerinin de verileceği bu çeşitlilikteki bir yapıya sağlık merkezi tanımlaması yetmiyor. O bakımdan, mahalleler için mini hastaneler gibi bir model daha çok uyuyor.
Dr. Akan uzun vadede hedefi, sağlık ocakları ya da ile hekimlikleri gibi “Her mahalleye mini sağlık merkezi” ifadesiyle açıkladı.
İşte…
Sağlık Bakanlığı’nın bu yeni modelinin ilk uygulanacağı iller arasına Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun isteğiyle Bursa da alındı.