Yeni çevre krizi… Doğancı ve Nilüfer barajları tepesinde maden çıkarmak isteniyor, Bursa’nın suyu tehlikede

ULUDAĞ ZİRVESİNİN ALTINDA DOĞA CENNETİ KETENLİ YAYLASI
ULUDAĞ ZİRVESİNİN ALTINDA DOĞA CENNETİ KETENLİ YAYLASI

Her şey… Ankara’da faaliyet gösteren Mitto Madencilik Danışmanlık firması tarafından, özelleştirilen Eti Bakır adına yapılan yazışmayla başladı.
Firma…
13 Nisan 2016 tarihinde Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na başvurusunda, Soğukpınar ve Karaıslah köyleri ortak kullanımı Ketenli Yaylası’nda maden ve taş ocağı için ruhsat alındığını belirtip, 100 hektar alanın tahsis edilmesini istedi.
Yazıya…
Bursa Valiliği’nden 18 Nisan 2016 tarihli cevap verildi.
Vali Yardımcısı Selami Aydın imzalı yazıda, “bölgenin Doğancı Barajı koruma alanında kaldığı” vurgulanıp Enerji Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BUSKİ’den izin alınmadan faaliyete geçilmemesi bildirildi.
Ayrıca…
Uludağ tabiat varlıkları nedeniyle SİT alanı olduğundan, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan da onay alınması istendi.
Bunun üzerine…
Enerji Bakanlığı’ndan zaten ruhsatı alan firma, sözü edilen kurumlardan olumlu görüş almak üzere harekete geçti ve hepsine birer yazı gönderdi.
O yazıda da…
Eti Bakır için Osmangazi’ye bağlı Soğukpınar ve Karaıslah mahalleleri ortak kullanımı olan Ketenli Yaylası’nda volfram madeni aramak ve çıkarmak için görüş isteniyordu.
Bu noktada…
Volfram madeninin çok değerli olduğu ve dünyada en zengin rezervin de Türkiye’de olduğu elbette biliniyor.
Fakat…
Valilik yazısında belirtildiği gibi, kentin içme suyu ihtiyacı buradan karşılanıyor.
Çünkü…
Uludağ’ın zirvesinin, tam altında yer alan Ketenli Yaylası özellikle Nilüfer Barajı’nın tam üstünde bulunuyor. Devamında, yine Nilüfer Çayı üzerinde Doğancı Barajı var.
İşte…
Enerji Bakanlığı’nın bölgeyi hiç görmeden, haritaya bakarak yaptığı tahsis Bursa için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Öğrendik ki…
Orman Bölge Müdürlüğü, maden sahasına girişte tünel için kullanılmak üzere Soğukpınar Köyü girişinde 400 metrekarelik bir alan tahsisine onay vermiş.
Buna karşın…
BUSKİ’den gönderilen yazıda “Bursa’nın içme suyu kaynağıdır, uzun mesafeli koruma alanıdır. Ayrıca köylere verilen su kaynakları vardır” denilerek olumsuz görüş bildirilmiş.
Aynı şekilde, DSİ de olumsuz görüş yazmış.
Şimdi…
Bursa yeni bir tehdide karşı yeni bir sınavla karşı karşıya.
ÇED başvurusu için hazırlık sürecini başlattığı anlaşılan firma nasıl bir yol izler bilemiyoruz, ama Bursa’nın yaşam hakkı çıkarılacak tüm madenlerden daha değerli.