Temel sorunlara kafa yorup düşünce geliştiren felsefe kaygılı: Savaşlar ve göçler küreselleşen yoksulluğu arttırır!

PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN
PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN

Gerçi… Kent kamuoyunun ilgisini çekemiyor, ama Bursa’da dünya çapında bilim adamlarının gelip bildiri sundukları bir bilimsel etkinlik düzenleniyor.
Üstelik…
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Felsefe Kongresi’nin bu yıl dördüncüsü yapılıyor.
İlk kongrede…
Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlik kavramları ele alınmıştı. İkinci kongrenin konusu Şehir ve Felsefe oldu. Önceki yıl yapılan üçüncü kongrede Gelenek-Demokrasi-Felsefe üzerine önemli bir çalışma ortaya kondu.
Perşembe günü başlayıp bugün sona erecek dördüncü kongrenin ana teması güncel ve küresel sorun haline gelen Yoksulluk-Dayanışma-Adalet olarak belirlendi.
4 kongreden ilkini izleyemedik, fakat üçüne katıldığımız için kendimizi şanslı kabul ediyoruz.
Doğrusu istenirse…
Lise kitaplarına takılı kalıp, yüzyıllar önce yaşamışların sözleri üzerinden soyut yaklaşımla felsefeye bakanlar fena halde yanılıyorlar.
Çünkü…
Felsefe günümüzün temel konuları üzerine kafa yoruyor ve düşünce geliştirip çözüm yolu bile gösteriyor. Yani, felsefe artık somut konuları inceleyen bir yol izliyor. O nedenle toplumun felsefeye ihtiyacı olduğunu söylemek gerekiyor.
Nitekim…
Görüşleri dünyaca önemsenen felsefecilerimizden Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken’i dinlerken, geleceğe ilişkin kaygılarına da tanıklık ettik.
Yoksulluğu insanlık ve dünya sorunu olarak tanımlayan Betül Hoca, çıkış kaynağının da “İnsanlar arasındaki ilişki biçimlerinin, karar vericilerin aldıkları kararlarla, özellikle siyasal kararlarla doğrudan ilişkili olduğunu” düşünüyor.
Tespiti şu:
“Gerçekten de, özellikle siyasal kararlar insan yaşamını doğrudan etkilemekte, sorunlara yol açmakta, ya da var olan sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulmamaktadır.”
Konuşmasında…
Yoksullukla kimin ya da hangi kurumun mücadele etmesi gerektiği sorgulaması yaptıktan sonra “yoksulluğun aşılmasında dayanışmanın önemine” vurgu yaptı ve bu noktada da sivil toplum örgütlerinin işlevlerine dikkat çekti.
Sonra da…
Tablonun gittikçe ağırlaşacağını, bunun da yoksulluğu arttıracağını söyledi ve gelecek kaygılarını dile getirdi:
“İçinde bulunduğumuz bölge başta olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde baş gösteren savaşlar, savaş kökenli eşitsizlikler, zorunlu göçler yoksulluğu sürekli kılacak.”