Archive for Mayıs 20th, 2017

Büyükşehir yatırımlarıyla Akıllı Güvenlik’te, uygulamalarıyla da Akıllı Sağlık’ta Akıllı Şehirler için Bursa model oldu

[caption id="attachment_46647" align="aligncenter" width="300"] BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE[/caption] Osmangazi Belediye Başkanı olduğu dönemde Kamberler gibi suç yuvası haline gelen bir mahalleyi kentin göbeğinden temizleyerek kent güvenliği için kritik hamle yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, son dönemde Akıllı Güvenlik uygulamalarıyla da Akıllı Şehirler arasında Bursa’nın özel bir yere gelmesini sağladı. Nitekim… Kamu Teknoloji Platformu tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin Akıllı Şehir oku...

20

05 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylem planı, Kamu Teknoloji Platformu da endeks hazırlıyor: Akıllı Şehirler yeni yönetim modeli

Yerel yönetimlerdeki Akıllı Şehir uygulamalarını araştırırken, Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akçıl’ın yaptığı bir açıklama dikkatimizi çekti. Diyor ki: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yıl Akıllı Şehirler Strateji Eylem Planı açıklayacak. Belediyeler de plan kapsamında dönüşüm ve yatırım sürecine girecekler.” Ardından… 2018-2019 döneminde Akıllı Şehirler Endeksi oluşturacaklarını kaydeden KTP Başkanı Akçıl, böylece belediyeler arasında önemli bir yarış başlayacağını vurguluyor. oku...

20

05 2017

Kamu Teknoloji Platformu kriteri açıkladı: Akıllı şehir nasıl oluyor?

Kamu Teknoloji Platformu şehir yaşamından beklentileri ve şehir yönetimini yeniden planlamanın esasını oluşturan Akıllı Şehir kavramını şöyle tanımlıyor: “Akıllı Şehirler, kentlerin insan ve doğa için maksimum verimlilik sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması düşüncesine dayanır.” Şu nokta önemli: “İnsan odaklı, stratejik, ortam yaratan ve destekleyen yönetim anlayışına sahip akıllı şehirler, hizmet alanları ve yaşam standartları gelişmiş şehir yapılarıdır.” Bu yapılar da yenilikçi ve sürdürülebilir oku...

20

05 2017

Bursa’ya tarihi kent kimliğini hatırlatırken, Avrupa Şehri ödülünü getiren Basri Sönmez’i kaybettik

[caption id="attachment_46638" align="aligncenter" width="300"] BASRİ SÖNMEZ[/caption] Yıl 1978… Mustafa Eroğlu’nun Bursa Belediye Başkanı oluşundan kısa süre sonra, gencecik Şantiye Şefi Basri Sönmez’in Fen İşleri Müdürü olup olamayacağı tartışılıyordu. Ne var ki… O gencecik Şantiye Şefi yaşamının her aşamasında bu kente önemli katkılar yaptı. Örneğin, Ekrem Barışık döneminde tarihi kent kimliği onun projeleriyle öne çıktı. Tophane Yamaçları’nın düzenlenmesi, Tophane ve Hisar’da tarihi sokakların restorasyonu oku...

20

05 2017

Kentte yaşam değişti: Türkiye’nin 6 akıllı şehrinden biri Bursa, 5 akıllı belediyeden biri de Bursa Büyükşehir

Kriteri… Kamu Teknoloji Platformu belirledi. Kentleri ve yerel yönetimleri akıllı sistemler üzerinden değerlendiren KTP, yayınladığı listeyle şehirlerde yeni yaşam için yeni süreci başlattı. Bu süreç… Belediyeler üzerinden şehirleri geleceğe taşımayı hedefliyor. Çünkü, şehir yaşamından beklentiler gibi belediyecilik anlayışı da artık değişti. Nitekim… Günümüzde pek çok kriterin yanında Akıllı Şehirler de devreye girdi. Listede… Türkiye’deki 6 şehrin Akıllı Şehir kapsamında olduğu görülüyor. Bu 6 şehirden oku...

20

05 2017