En kritik değişime Faruk Çelik tespiti: Tepeden inme çoğunlukçu anlayıştan çoğulcu anlayışa geçildi

Siyaset konseptindeki değişimin önemli noktalarına vurgun yapan deneyimli siyasetçi Faruk Çelik şu noktanın üzerinde önemle durdu:
“Tepeden inme çoğunlukçu anlayıştan daha yaygın çoğulcu anlayışın hakim olduğu sürece geçildi.”
O değişimi de şöyle yorumladı:
“Siyaset konseptindeki bu değişimi bir taban hareketi, halk hareketi, ya da millete dayalı siyaset olarak tanımlayabiliriz. Türkiye işte bu sürece girdi.”