Bugüne kadar siyasete yoğunlaşan Denge Denetleme günlük yaşama dokunacak politikalara yöneldi

Gönüllülük esasına dayanan Denge Denetleme Ağı yeni sistemle birlikte yeni bir yapılanmayla yeni bir döneme geçerken, ilgi alanlarını da genişletme kararı aldı.
Bu kapsamda…
Anadolu’ya çıkıp yerelle buluşma planlaması yanında, bugüne kadar siyasi etkinliği öncelik kabul eden anlayışla günlük yaşama dokunan politikalara yöneldi.
Örneğin…
Yeni dönemle birlikte ekonomi, sağlık, eğitim konuları da Denge Denetleme ilgi alanına girdi.