Posts Tagged ‘2020 hedefli 1998 planı’

Kentlerin anayasası… 1/100 binlik plan olmadan uygulama planları yapılamıyor

Kentlerin kimliğini sergileyen ve kentin anayasası kabul edilip genel hedefleri belirleyen çevre düzeni planları 1/100 binlik planlar olarak tanımlanıyor. Kentin özellikleri yanında, nerelerin konuta açılabileceği, nerelere sanayi kurulabileceği, çevresel değerler gibi konular hep kentin anayasası olan 1/100 binlik plana işleniyor. Onun hedeflerine göre de 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000’lik uygulama planı yapılıyor. Kısacası… 1/100 binlik olmadan başka plan yapılamıyor. 2040 hedefli 2011 yılı planı Ankara’da onaylanmadığı oku...

20

08 2017