Posts Tagged ‘3 büyük kültür merkezi’

Osmanlı’nın kentleşme modelinin ilk adımındaki Yıldırım Külliyesi çevresi turizm bölgesi oluyor!

Bursa’nın ikinci büyük ilçesi… Türkiye’de de pek çok İl’den daha büyük. 700 bin kişinin yaşadığı Yıldırım aynı zamanda demografik yapı olarak da çok farklı bir özelliğe sahip. Çünkü… Adeta küçük Anadolu görünümünde. Her bölgeden, her ilden göç alıyor. Yalnızca Anadolu değil, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, hatta son dönemde Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir popülasyonun yaşadığı çok özel bir yer. Dahası… Çalışan kesimler yerleştiği için dinamik bir nüfus yapısına oku...

06

04 2015