Posts Tagged ‘5 kritik uyarı’

Kentsel dönüşüme destek veren MHP’nin dikkate alınması gereken 5 kritik uyarısı var

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grubu Başkanvekili İhsan Bilgili kentsel dönüşüme destek verirken 5 kritik uyarı yaptı: Bir… “Vatandaş mağdur edilmesin, mümkünse bire bir konut verilsin.” İki… “Aktif fay hatları planlara işlendikten sonra imar uygulamaları yapılsın.” Üç… “Kentsel dönüşüm planlanırken dere yataklarındaki konutlar temizlensin.” Dört… “Fay hatlarına yapılan yapılar temizlensin.” Beş… “Acilen zemin ve vize kontrol birimi kurup jeolojik ve jeoteknik etütler yapılsın.” oku...

25

08 2017