Posts Tagged ‘8. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi’

Coğrafyamızın kritik sürecinde tam 37 ayrı panelli tartışma: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler

Tarih boyunca hep savaşlarla uğraştığı için yaşayanların pek huzur bulamadığı Ortadoğu’daki kargaşanın iki ayağı var. Biri bölge devletleri ya da halkları birbirlerine düşmeye hazır bir heyecana sahipler. O nedenle, tarih boyunca çok devlet kurmuşlar, fakat geliştirdikleri medeniyetleri sürdüremedikleri için hep geri kalmışlar. İkincisi… Buradaki kutsal mekanlar tüm dinler için ilgisini hep bölgeye çekmiş, hatta Haçlı Seferleri düzenlenmiş. Aslında… Günümüzdeki enerji hedefli savaşlar da bir çeşit Haçlı Savaşı oku...

26

11 2016