Posts Tagged ‘81 il’

Eğitim ve sağlık yatırımları ve sonuçlarında da Bursa’nın karnesi zayıf çıktı!

Bursa büyüyor, günden güne gelişiyor, hem marka kent hem de dünya kenti olmak üzere adımlar atıyor ama geride kalan yıllardan dağ gibi eksikler ve sorunlar da hep önünde duruyor. Zaten… İstatistiklere olumsuz olarak yansıyan tablolar da, kent hızlı büyürken bu hıza yetişecek planlama ve adımlar atılamamasından kaynaklanıyor. Kentsel gelişmenin gerisinde kalan kamu yatırımları arasında okul ve hastane yatırımları ilk sırayı alıyor. Son yıllarda okul ya da derslik açığını kapatmak için hayırsever katkısı kampanyaları oku...

06

01 2015

Rakamların dili: Türkiye Karnesi’nde Bursa’nın yeri çok da iç açıcı değil

81 ilin istatistik değerlendirmeleriyle ortaya çıkan tabloyla oluşan Türkiye Karnesi’nde Bursa’nın yeri pek de arzu ettiğimiz gibi değil. Nitekim… Bursa’yı 81 il arasında kişi başına otomobil sayısında 27. sırada, kişi başına traktör sayısında 45. sırada, kişi başına sanayi elektrik tüketiminde 12. sırada, mobil telefon abone sayısında 17. sırada, internet aboneliği sayısında 9. sırada görüyoruz. Bursa hava kirliliği bakımından da 81 il arasında 35. sırada yer alıyor. –Ekonomi ve sanayi rakamları oku...

06

01 2015